ทีมงาน เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท
ทีมงาน เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท
ประตูโรงงานเราเปิดตลอดเวลารอท่านมาเยือน
ประตูโรงงานเราเปิดตลอดเวลารอท่านมาเยือน
เราเปิดให้ท่านชมได้ทุกขั้นตอนการผลิต
เราเปิดให้ท่านชมได้ทุกขั้นตอนการผลิต
เครื่องรีดแผ่นทันสมัย
เครื่องรีดแผ่นทันสมัย
สะต๊อกคอร์ยมากหลาย
สะต๊อกคอร์ยมากหลาย
แท่นพับคลอบที่ให้สันคมกริบ
แท่นพับคลอบที่ให้สันคมกริบ
เครื่องติดฉนวน 2 เครื่อง รวดเร็ว ทันใจ
เครื่องติดฉนวน 2 เครื่อง รวดเร็ว ทันใจ
ชิ้นงาน จัดวางเป็นระเบียบ
ชิ้นงาน จัดวางเป็นระเบียบ
สะต๊อกม้วนฉนวน ครบครัน
สะต๊อกม้วนฉนวน ครบครัน
สะต๊อกแผ่นใสไฟเบอร์กลาสทุกความยาว
สะต๊อกแผ่นใสไฟเบอร์กลาสทุกความยาว
ทางเข้าที่จอดรถสะดวกสบาย
ทางเข้าที่จอดรถสะดวกสบาย
พื้นที่จอดรถ กว้างขวาง
พื้นที่จอดรถ กว้างขวาง
สะต๊อกลูกหมุนระบายอากาศ ก็พร้อม
สะต๊อกลูกหมุนระบายอากาศ ก็พร้อม
แผนที่ เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท
แผนที่ เอ็มเค เพชรเกษม เมทัลชีท
ติดฉนวน รวดเร็ว ทันใจ
ติดฉนวน รวดเร็ว ทันใจ
อยากรู้ราคา โทรเล้ย
อยากรู้ราคา โทรเล้ย
สั่งแผ่นเดียว เราก็ทำ * ซื้อแผ่นเดียว เราก็ขาย
สั่งแผ่นเดียว เราก็ทำ * ซื้อแผ่นเดียว เราก็ขาย
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท
วินธชา ศิริทวีสุข
วินธชา ศิริทวีสุข
เอ็มเค เมทัลชีท
เอ็มเค เมทัลชีท